USŁUGI
ALPI-TECH

POGOTOWIE DEKARSKIE

Usługi dekarskie ALPI-TECH

W zależności od potrzeb i oczekiwań inwestora usługę budowania dachu wykonać możemy wraz z jego ociepleniem. Prawidłowo wykonana termoizolacja zwiększa funkcjonalność dachu, obniżając jednocześnie koszty eksploatacji nieruchomości.

ALPI-TECH to gwarancja jakości

Na każdy nowo wykonany dach udzielamy imiennej gwarancji, zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ewentualne usterki oraz nieprawidłowości wykryte lub powstałe w okresie eksploatacji wykonanego przez nas dachu staramy się usuwać w  najkrótszym możliwym, ustalonym z inwestorem terminie.

Budowa dachów Brzeg

Budowa dachów

Od wielu lat zajmujemy się budową dachów. Zdobyte doświadczenie pozwala nam realizować budowę dachów na podstawie posiadanych przez klientów dokumentacji technicznych.

Budujemy dachy jednospadowe i wielospadowe, płaskie i skośne z dowolnymi rodzajami pokryć, takimi jak papa, styropapa, gont, blachodachówka i blachy trapezowe, dachówka ceramiczna i cementowa. Budowa dachów to przedsięwzięcie wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, a także odpowiedniego zaplecza technicznego.

Budowa konstrukcji dachowych (więźba)

Wykonujemy konstrukcje dachowe dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, a także wszelkich obiektów użyteczności publicznej, w tym hal przemysłowych, obiektów rolniczych, wiat i zadaszeń parkingowych i magazynowych.

Konstrukcje dachowe Brzeg
Naprawa dachów Brzeg

Naprawa dachów

Prace związane z naprawą dachu prowadzimy z zakresie wymiany elementów pokrycia dachowego, a także wymiany okien, świetlików i wyłazów dachowych oraz naprawy orynnowania i obróbek kominów.

Ocieplanie dachów

Wykonujemy ocieplenia dachów wszystkim dostępnymi na rynku materiałami, w tym wełną mineralną, folią termoizolacyjną, styropianem, poliuretanem
i polistyrenem tak by uzyskać najbardziej efektywne ocieplenie dachów bez względu na jego konstrukcję.

Ocieplenia dachów Brzeg
Przewody kominowe i wentylacyjne Brzeg

Dobudowa przewodów wentylacyjnych i spalinowych

Wszelkie prace w tym zakresie prowadzimy na podstawie dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Roboty związane z dobudową kominów wykonujemy na wszystkich etapach budowy domów używając systemów dedykowanych tym inwestycjom.

Izolacja ścian fundamentowych

W trakcie realizacji zadania, korzystamy z wszelkich dostępnych technologii, takich jak izolacje powłokowe (szlamowe), iniekcje ciśnieniowe oraz standardowe hydroizolacje.
Izolacja fundamentów w Brzeg
Scroll to Top